Psykiatrien i Nordvest

UNDERVISNINGSFORLØB FOR VOKSNE PÅRØRENDE TIL EN VOKSEN (over 18 år) MED 
PSYKISK SÅRBARHED ELLER EN PSYKIATRISK DIAGNOSE

SIND Pårørenderådgivning tilbyder gratis undervisningsforløb for voksne pårørende i Region Midtjylland til en voksen med psykisk sårbarhed / en psykiatrisk diagnose som hjælper med at forstå og håndtere vilkåret som pårørende. Det består af 6-8 undervisningslektioner med forskellige temaer. Der deltager ca. 15-20 pårørende, en oplægsholder samt lejlighedsvis inddragelse af relevante oplægsholdere. 
Vi afholder flere forløb hvert halvår og dækker på skift forskellige steder indenfor Regionen. Følgende forløb er fastlagt: 
Efterår 2022
• Skanderborg   •  Silkeborg  •  Holstebro  •  Aarhus  

Hvis du ønsker at komme på venteliste, skal du kontakte os og oplyse følgende: 
- Navn, tlf. nr., e-mailadresse, by, du ønsker at deltage i, din relation til din nærtstående med psykisk sårbarhed/sygdom, vedkommendes alder og evt. diagnose. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt:  Filip Ingesman Hansen; E-mail: fih@sindraadgivning.dk; Tlf.: 52112671 

Ambulante døgnpladser 

Læs mere om ambulante døgnpladser

Hjemmebehandling

Læs mere om hjemmebehandling

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest 

Læs mere om tilbuddet her 

Pårørendetilbud 

Læs mere om pårørendetilbud