Psykiatrien i Nordvest


Hjemmebehandling fo SIND Rådgivning tilbyder gratis undervisningsforløb for voksne pårørende. 

Undervisningsforløbet er relevant for dig, som er pårørende til en nærtstående voksen (over 18 år) med psykisk sårbarhed / en psykiatrisk diagnose. Et forløb består af 6 undervisningslektioner, hver gang med udgangspunkt i forskelligt temaer. Vi afholder flere forløb hvert halvår og dækker på skift forskellige steder.

Følgende forløb er fastlagt:
Foråret 2023: Holstebro • Skanderborg • Randers • Aarhus

Hvis du ønsker at komme på venteliste og blive kontaktet, kontakt os via nedenstående kontaktoplysninger og oplys følgende: 
- Navn, telefonnummer og e-mailadresse; by, du ønsker at deltage i; din relation til din nærtstående, vedkommendes alder og evt. diagnose. 
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere information. 
Kontakt: Filip Ingesman Hansen, e-mail: fih@sindraadgivning.dk, tlf.: 52112671. 
Læs mere om forløbet her

Ambulante døgnpladser 

Læs mere om ambulante døgnpladser

Hjemmebehandling

Læs mere om hjemmebehandling

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest 

Læs mere om tilbuddet her 

Pårørendetilbud 

Læs mere om pårørendetilbud