Ambulante døgnpladser 

En ambulant døgnplads er en mulighed for et kortevarende ophold for dig, der har en psykisk sygdom og/eller er psykisk sårbar. Henvisningsformen til de ambulante døgnpladser afhænger af, om der er tale om en kommunal eller regional døgnplads. De ambulante døgnpladser ligger i Center for Sundhed i Holstebro. 

Hvad er en ambulant døgnplads?

Hvad er en ambulant døgnplads?

Et ophold på en ambulant døgnplads har en varighed af op til 5 døgn. 

Et ophold på en ambulant døgnplads er ikke en indlæggelse, men kan være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Hvis du modtager hjemmehjælp, skal du gøre os opmærksomme på dette inden du kommer i ophold, da støtten ikke følger med automatisk.

Borgere som har haft ophold på en ambulant døgnplads udtaler:

”Man undgår for det meste de lange indlæggelser, hvor man nærmest skal starte forfra hver gang. Her er personale omkring dig. Bare det at vide de er her gør én tryg.”

”Det giver god mening med et ophold. Mit stressniveau er nedsat meget. Meningsfulde samtaler med personale. Meget roligt i dagtimer. Det har gjort mig meget gavn psykisk”.

”Jeg er så glad for at være her. Jeg føler mig tryg. Der er ro”.

Formål med et ophold på en ambulant døgnplads

Formål med et ophold på en døgnplads

Formålet med et ophold på en ambulant døgnplads er at tilbyde et korterevarende ophold med fokus på at forebygge, at din situation forværres, at tilbyde dig den nødvendige ro, omsorg og hjælp til struktur mv.
Under ophold i døgnpladserne kan du få:

 • Mulighed til pårørendesamtaler/-samarbejde 
 • Hjælp til opsøgning og samarbejde med andre offentlige instanser og netværk
 • ​Støtte til mestring af din hverdag. Blandt andet:
  - Øreakupunktur (NADA) - skaber kontakt til kroppens naturlige selvhelbredende system og hjælper med at genetablere kroppens naturlige balance både fysisk og mental. Læs mere her.
  - Kuglestol - stimulerer muskel-led-sansen, forstærker kropsfornemmelsen, giver velvære og ro.
  - Vægtveste - giver følelsen af omfavnelse, hjælper med at mærker sin krop.
  - Ballstick - stimulerer muskelled sansen, giver tryghed, hjælper med at mærke sin krop.
  - Massagestol

 

Hvordan får du et ophold på en døgnplads?

Hvordan får du et ophold på en døgnplads?

Henvisningsformen til de ambulante døgnpladser afhænger af, om der er tale om en kommunal eller regional døgnplads. 

Du skal være over 18 år, være selvhjulpen og selv kunne medbringe og administrere din medicin. Du må ikke være påvirket af rusmidler under opholdet eller være akut selvmordstruet. 

Efter det første ophold vil du – afhængig af din situation – have mulighed for en brugerstyret plads. En brugerstyret plads betyder, at du kan henvende dig direkte på de ambulante døgnpladser uden henvisning fra din læge eller andre fagpersoner.

 

 

Medarbejdere og det praktiske

Medarbejdere og det praktiske

De ambulante døgnpladser er døgnbemandet af medarbejdere med bred psykiatrisk erfaring. Om natten er der en sovende nattevagt, som kan ringes op, hvis du har brug for hjælp i løbet af natten.

Under et ophold får du et let morgenmåltid og skal selv sørge for de resterende måltider. Der er mulighed for at købe mad i Center for Sundhed. Der er mikroovn og køleskab til rådighed. 

Hvis du modtager hjemmehjælp, skal du gøre os opmærksomme på dette inden du kommer i ophold, da støtten ikke følger med automatisk.

Du skal give samtykke til, at regionale og kommunale medarbejdere i Psykiatrien i Nordvest udveksler informationer om dig, da det kan være nødvendigt, for at vi kan give dig den bedst mulige støtte.

 

Særligt om de regionale ambulante døgnpladser

Særligt om de regionale ambulante døgnpladser 

I Center for Sundhed findes 5 regionale ambulante døgnpladser. De regionale ambulante døgnpladser er for dig, som modtager eller har modtaget behandling i regionspsykiatrien.

For at få ophold på en regional ambulant døgnplads skal du enten:

 • Være tilknyttet den udekørende del af Mobil Team Holstebro
 • Være henvist fra Psykiatrisk Afdeling / Ambulatorie i Regionspsykiatrien Gødstrup

Hvis du har brug for det, kan vi også tilbyde opfølgning efter opholdet. Opfølgningen foregår gennem hjemmebehandling ved udekørende medarbejdere i Mobil Team Holstebro. 
 

Særligt om de kommunale ambulante døgnpladser

Særligt om de kommunale ambulante døgnpladser 

I Center for Sundhed findes 3 kommunale ambulante døgnpladser, der kan bruges af borgere der er bosat i Holstebro eller Lemvig Kommune. 

For at få ophold på en kommunal ambulant døgnplads skal du være henvist fra din kommune (f.eks. din sagsbehandler på socialområdet eller i jobcentret, din hjemmevejleder/bostøtte eller mentor), fra egen læge eller være kendt af det åbne tilbud .