Pårørendetilbud

Vi har forskellige former for tilbud til dig som er pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed.
Tilbuddene er for pårørende bosat i Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune. 

Pårørendegruppe
 

Er du pårørende til en psykisk sårbar person, og trænger du til at mødes med andre i samme situation, så tilbyder vi nu gruppeforløb for pårørende i Holstebro og Lemvig Kommuner.

Gruppeforløbet har til formål at give dig trygge rammer for at mødes med andre pårørende, så du kan udveksle oplevelser, erfaringer, sorger og glæder som pårørende til en person med psykiske udfordringer.

Gruppen har en mødeleder, som er medarbejder i psykiatrien, og som dermed også har mulighed for at give faglige inputs og viden om psykiske lidelser, hvis det er relevant.  

Det vigtigste i gruppen er dog, at der er plads til, at alle får talt og bliver lyttet til, at man støtter og anerkender hinanden og kan bede om råd og vejledning – eller bare få luft for tanker og følelser.

 

 

Praktiske oplysninger


Gruppen mødes  i center for sundhed i Holstebro i alt 4 gange.
Opstart sker hver gang, når min. 5 personer har tilmeldt sig og står på venteliste. 


Tilmelding

Hvis du vil tilmelde dig eller har spørgsmål, kan du kontakte: 
• Psykiatrien i Nordvest Tlf. 96115070