Om Psykiatrien i Nordvest

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Lemvig og Holstebro Kommuner samt Regionspsykiatrien Gødstrup.
Alle tilbud i Psykiatrien i Nordvest er målrettet borgere med psykisk sygdom, psykisk sårbarhed eller i en psykisk krise. Der er også tilbud til pårørende. 

Recovery

Vi ønsker at understøtte din personlige recovery-proces fra netop der, hvor du står. Det gør vi med forskellige indsatser, som er målrettet dig og som er udviklet i samarbejde med dig.

Hvad er ”Recovery”?

Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå.

  • Recovery betyder ’at komme sig’.
  • Recovery er en personlig og individuel proces.

  • Recovery er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du bliver symptomfri og vender tilbage til en hverdag, som den var før sygdommen, men snarere at du kommer videre i livet og genfinder ny mening.

  • Recovery er et begreb, et fænomen og en tilgang, hvor muligheden for håbet om at komme sig fremmes.

  • I den recoveryorienterede tilgang er det dig, som har unik viden om dine symptomer, ønsker, erfaringer og livssituation.

  • I den recoveryorienterede tilgang er fagpersonen med til at bære troen på, at det er muligt at komme sig, og at vise dig, at der er håb.
     

Til fagprofessionelle

Psykiatrien i Nordvest er et tværsektorielt samarbejde mellem Lemvig og Holstebro Kommuner samt Regionspsykiatrien Gødstrup.

Vi er ikke underlagt Psykiatriloven, men vi arbejder med tidlige, forebyggende indsatser efter Servicelovens § 82 c og Sundhedsloven.

 

Elektronisk henvisning til Mobilteam Holstebro sendes til:
lokationsnr. 5790002516146 - navnet som man ser i praksis er: RPG Psykiatriske Akutteam - Holstebro.
Husk at vinge af som "akut"