Hjemmebehandling

Formålet med hjemmebehandling kan være et alternativ til indlæggelse og / eller lette overgangen fra indlæggelse til udskrivelse. Du skal være bosat i Struer, Lemvig eller Holstebro Kommune for at modtage hjemmebehandling fra Mobil Team Holstebro.

Hvad er hjemmebehandling?

Hjemmebehandling er for dig, som er over 18 år, og som pga. psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har brug for og ønsker psykiatrisk behandling i eget hjem.

Behandlingen leveres af sygeplejersker i Mobil Team Holstebro, som er en del af Regionspsykiatrien Gødstrup og har derudover en lægefaglig konsulent tilknyttet.

Mobil Team Holstebro har – med dit samtykke – mulighed for, at samarbejde med andre fagpersoner, som er relevante for dig. Det kan f.eks. være sundhedsplejersken, en socialrådgiver eller andre.

Du skal være bosat i Struer, Lemvig eller Holstebro Kommune for at modtage hjemmebehandling fra Mobil Team Holstebro.

Sådan får du hjemmebehandling.

For at få hjemmebehandling skal du være bosat i Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune. 
Du skal henvises fra en af de psykiatriske klinikker, af en psykiatrisk afdeling i Regionspsykiatrien Gødstrup eller af egen læge.

Du kan godt være i behandling i en psykiatrisk ambulant klinik, samtidig med at du får hjemmebehandling igennem Mobil Team Holstebro.

Du bliver tilknyttet to sygeplejersker, som sammen med dig finder frem til, hvilken behandling og støtte du har brug for.

Hvad tilbyder Mobil Team Holstebro?

Et forløb i Mobil Team Holstebro med samtaler i dit eget hjem varer 4 til 6 uger– typisk 1 gang om ugen, men det aftales individuelt.

Dine pårørende kan deltage i samtalerne, hvis du giver samtykke til det.

Hvis du har brug for det, har Mobil Team Holstebro mulighed for at henvise dig til et ophold på en ambulant døgnplads.