Hjemmebehandling

Formålet med hjemmebehandling kan være et alternativ til indlæggelse og / eller lette overgangen fra indlæggelse til udskrivelse.

Hvad er hjemmebehandling?

Hjemmebehandling er for dig, som er over 18 år, og som pga. psykisk sygdom eller psykisk sårbarhed har brug for og ønsker psykiatrisk behandling i eget hjem.

Behandlingen leveres af sygeplejersker i Akut Ambulant Team (AAT), som er en del af Regionspsykiatrien Vest. Akut Ambulant Team (AAT) har derudover en lægefaglig konsulent tilknyttet.

Akut Ambulant Team (AAT) har – med dit samtykke – mulighed for, at samarbejde med andre fagpersoner, som er relevante for dig. Det kan f.eks. være sundhedsplejersken, en socialrådgiver eller andre.

Du skal være bosat i Lemvig, Holstebro eller Struer Kommune for at modtage hjemmebehandling fra Akut Ambulant Team (AAT).

Sådan får du hjemmebehandling.

For at få hjemmebehandling skal du være bosat i Holstebro, Lemvig eller Struer Kommune. 
Du skal henvises fra en af de psykiatriske klinikker, af en psykiatrisk afdeling i Regionspsykiatrien Vest eller af egen læge.

Du kan godt være i behandling i en psykiatrisk ambulant klinik, samtidig med at du får hjemmebehandling igennem Akut Ambulant Team (AAT).

Du bliver tilknyttet to sygeplejersker, som sammen med dig finder frem til, hvilken behandling og støtte du har brug for.

Hvad tilbyder AAT?

Et forløb i Akut Ambulant Team (AAT) med samtaler i dit eget hjem varer 4 til 6 uger– typisk 1 gang om ugen, men det aftales individuelt.

Dine pårørende kan deltage i samtalerne, hvis du giver samtykke til det.

Hvis du har brug for det, har AAT mulighed for at henvise dig til et ophold på en ambulant døgnplads.