Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest

Vi hjælper dig, uanset om du har en sindslidelse, som du har levet med i kortere eller længere tid, om du er i en livskrise, eller i en anden akut krise. Det er din oplevelse af din situation, som er i centrum. Tilbuddet gælder også dig, der er pårørende eller samarbejdspartner.

Hvad er Åbent tilbud?


Tilbuddet er til dig, der er over 18 år, som står i en belastende situation eller er psykisk sårbar og har behov for støtte fra en professionel medarbejder.
Du skal være bosat i Holstebro eller Lemvig Kommune. 

Tilbuddet gælder også dig, hvis du er pårørende og bosat i Holstebro eller Lemvig Kommune. 


Støtten kan fx bestå af en samtale over telefonen, som kan følges op af en eller flere samtaler ved personligt fremmøde. Vi kan vende din situation sammen med dig og hjælpe dig på vej til måske at få flere perspektiver på din situation.

 

Er du samarbejdspartner?

Som samarbejdspartner med tilknytning til en borger i Holstebro eller Lemvig Kommune, kan du ringe og få faglig sparring.

Ringer du på vegne af en borger, skal der være samtykke til dette.

 

Man skal ringe før personligt fremmøde

Åbent tilbud


Du kan ringe anonymt hele ugen på tlf. 9611 5070  fra kl. 08.00 - 22.00.

Du kan kontakte os blandt andet, hvis:

  • du føler, at livet er svært at håndtere og har behov for nogen at tale med
  • du har været udsat for en hændelse, som har rystet dig
  • du oplever, at for eksempel angst, depression, selvskadende adfærd, psykose eller selvmordstanker påvirker din hverdag
  • du er pårørende til en psykisk sårbar eller du er fagperson.
     

 

 

Adresse ved personlig fremmøde

Center for Sundhed
Stationsvej 35, 7500 Holstebro